Sommarens sista dagar - festival i Majorna med egen lokal valuta - Majoren

Den 1 september mellan klockan 16.00-18.00 öppnar vi Majornas Lokalbank i Hyresgästföreningens lokal på Mariaplan 1.

Här kan de Majbor som vill växla till sig den lokala valutan Majoren. Valutan fungerar som betalning under en månad hos cirka 20 lokala näringsidkare och handlare i Majorna.

Startskottet för den lokala valutan sker i samband med en gratis stadsdels- och omställningsfestival på olika scener i Majorna under namnet Sommarens sista dagar 1-2 september.

Samverkansprojektet Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 arbetar med att ta fram olika, koncept, verksamheter, arbetssätt och frågeställningar för att åstadkomma en mer hållbar stadsdel och stad. Från bättre cykelparkeringar till gemensamma odlingsytor, Återbruk och Folkkök.

Vi ser samtidigt att ekologisk, kulturell och social hållbarhet hör ihop med ekonomisk hållbarhet.

Kan en komplementär lokal valuta vara en väg mot en mer ekonomisk och ekologisk stad och stadsdel? I dag har vår mat blivit en global handelsvara samtidigt som lokala handlare får slå igen i konkurrens med konceptkedjor och stormarknader.

Det skapar tomma torg, längre transportsträckor och smakförluster.

Vi vill testa under en månad i Majorna med en lokal valuta kallad Majoren- samtidigt som vi ställer frågor om ökad lokal handel och närodlad/ekologisk matproduktion skulle kunna ge fler lokala arbetstillfällen, minskad klimatpåverkan och högre matkvalitet. Och fler levande och tryggare stadsdelar i ett segregerat Göteborg

Kontakt

My Welther

projektledare

My.welther@hyresgastforeningen.se

0702- 340 320 eller 0761- 66 49 44

Kalle Karlsson

lokal eldsjäl

kallekillen@gmail.com

0703-28 44 39

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 är en klimatsmart samverkan mellan Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon.