Kom och ta del av rapporten "Var tredje kan tvingas flytta"

Stora delar av Göteborgs bostadsbestånd står inför renovering de kommande åren med hyreshöjningar som följd. Vad får det för konsekvenser för hyresgästerna?

För att få svar på de frågorna har Hyresgästföreningen låtit boendeforskarna Sven Bergenstråhle och Peder Palmstierna undersöka vad effekterna blir vid hyreshöjningar på tre olika nivåer i Göteborgs stadsdelar.

Med utgångspunkt från deras rapport ”Var tredje kan tvingas flytta" anordnar vi nu ett seminarium med efterföljande paneldebatt. Under seminariet medverkar även Mikael Mangold från Chalmers som i höstas lade fram sin doktorsavhandling om sambandet mellan renoveringar och ekonomisk utsatthet.

I paneldebatten medverkar företrädare för fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och politiska partier. I programmet här nedan ser du hur startfältet ser ut och ungefärliga tider för olika programpunkter.

Seminariet äger rum torsdag 19 januari 2017.Vi startar klockan 14.00 och slutar 16.30 och håller till i vår publika Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B i Göteborg.

Programmet för eftermiddagen ser ut så här:

14.00 Introduktion av moderator Thomas Martinsson

14.05 Boendeforskarna Sven Bergenstråhle och Peder Palmstierna presenterar rapporten "Var tredje kan tvingas flytta"

14.35"Utmaningen att renovera Göteborgs flerbostadsbestånd kopplat till ekonomisk utsatthet" - presentation av Mikael Mangold, Chalmers

15.00 Mingelpaus med tilltugg

15.25 Paneldebatt mellan fastighetskonsult Agneta Ranäng RCB Fastighetsutveckling, regionchef Anna Lönn Lundbäck Hyresgästföreningen, Bostadsbolagets ordförande Johan Zandin (V), riksdagsledamot Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson Liberalerna samt riksdagsledamot Shadiye Heydari (S).

16.20 Avslutning av moderator Thomas Martinsson

Du anmäler dig på adress: paneldebatt@hyresgastforeningen.se

Sista dag för anmälan är 12 januari.Glöm inte ange om du har särskilda matpreferenser.

Varmt välkommen!