Bra att det byggs, men har folk råd?

Hyresgästföreningen är positiv till regeringens rapport om ökat byggande. Man hoppas på fler bostäder och särskilt bostäder med hyror som folk har råd att betala.

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att byggtakten i landet ökar kraftigt och pekar på att deras politik med förenklade byggprocesser och ökad industrialiserat byggande gett effekt.

­– Det är stor bostadsbrist i Blekinge idag, med många som står i långa bostadsköer utan något större hopp om att hitta någonstans att bo. Jag hoppas att många av dessa människor nu kan få en bostad och en hyra som de har råd att betala, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Hyresgästföreningen är mycket positivt till att man bygger fler bostäder, till förenklade byggprocesser och industrialisering av byggandet. Föreningen har länge förespråkat industrialisering av byggandet, eftersom det är ett sätt att minska byggkostnader och sänka hyrorna i nybyggda lägenheter. Med industrialiserat byggande menas i princip att man bygger stora delar i fabriker, vilket gör att byggkostnaderna minskar kraftigt. Man menar även att regeringens investeringsstöd har haft en positiv effekt på byggandet.

Björn Johansson påpekar att många nybyggda lägenheter har höga hyror, som stora grupper i samhället inte klarar av att betala. Han menar att det visserligen finns de som kan betala dessa hyror, men att det börjar bli färdigbyggt för den målgruppen. Hyresgästföreningen har noterat att det i ort efter ort blir svårare att hyra ut just de dyra nybyggda lägenheterna. Det är stor omflyttning i lägenheterna, eftersom många endast bor där tillfälligt tills de hittat något billigare. I vissa städer har det gått så långt att nybyggda lägenheter står tomma.

– Ett industrialiserat byggande är ett sätt att hålla nere hyrorna och göra att fler faktiskt har råd att bo. Det kan inte vara så att alla nya bostäder bara byggs för de med tjocka plånböcker, säger Björn Johansson.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 275 30 72
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se