Uppsalahem väljer att bygga bostäder endast för de rikaste

Uppsalahem har återigen valt att lämna förhandlingsbordet. För fjärde gången på kort tid vägrar Uppsalahem att förhandla fram nyproduktionshyror med Hyresgästföreningen. Denna gång handlar det om Gjutarängen i Stabby.

När det visade sig att hyresnivåerna inte nådde de nivåer som Uppsalahem önskat sig, trots att Hyresgästföreningen medgivit alla kostnadsposter i projektet, ändrar bolaget sitt yrkande om drift- och underhållskostnader. Uppsalahem hävdar nu att den eventuella framtida utvecklingen av drift- och underhållskostnaden gör att posten redan nu måste ligga på en högre nivå än det förväntade utfallet.

Hyresgästföreningens ståndpunkt är att, i förtid ta höjd för en eventuellt framtida kostnadsökning inte är en rimlig belastning för nuvarande hyresgäster, det får förhandlas när situationen uppstår.

Uppsalahem har glömt bort sitt allmännyttiga syfte och tycks bara vilja vinstmaximera. Det tycker Magnus Näll, förhandlare Hyresgästföreningen region Aros-Gävles.

- Med de hyresnivåer som Uppsalahem yrkar i Gjutarängen innebär det att en heltidsarbetande undersköterska eller polis måste lägga över 60 % av sin inkomst för att ha råd med en trea på 75 kvm, förklarar Magnus Näll.

Genom att framhärda i dessa hyresnivåer, för vilka det saknas stöd i de ekonomiska kalkylerna, utestänger Uppsalahem stora delar kommunens invånare från dess nybyggnationer. Dessutom gör sig Uppsalahem sårbart då risken för vakanser och stor genomströmning av hyresgäster ökar med höga hyresnivåer.

Hyresgästföreningen anser det djupt beklagligt att Uppsalahem förkastar Hyresgästföreningens rimliga bud och väljer att stranda förhandlingarna och sätta sina egna hyror trots att beslutet saknar stöd i bolagets egna kalkyler.

- Trots upprepade uppmaningar vägrar Uppsalahem bygga bostäder med rimliga hyror för människor med normala inkomster, Hyresgästföreningen uppmanar kommunens bostadsbolag, Uppsalahem, att ta initiativet i arbetet med att bygga bra bostäder till rimliga hyror och göra riktig allmän nytta, säger Magnus Näll.

Magnus Näll, förhandlare, 0767-980 730

Bifogat detta pressmeddelande finns ett öppet brev riktat till Uppsalahems styrelse.