Hyresförhandlingar mellan Krylbostäder AB och Hyresgästföreningen har strandat

Den 26 juni 2017 begärde Krylbostäder AB, tidigare Nya Byn AB, förhandling om hyrorna för ca 700 lägenheter i Krylbo. Förhandlingen följer på att Krylbostäder och Hyresgästföreningen fört informella diskussioner om en uppgörelse kring såväl hyror som satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet i företagets fastigheter, diskussioner som dock inte lett till något resultat.

Efter att parterna fört förhandling om hyrorna under juli månad meddelade Krylbostäder AB Hyresgästföreningen den 1 augusti att man anser att förutsättningar att nå en uppgörelse saknas och att företaget därför väljer att frånträda förhandlingen.

Orsaken till att parterna inte kunnat nå en uppgörelse i förhandlingen är att Hyresgästföreningen ställt krav på Krylbostäder att medverka till framtagande av underlag i linje med vad som normalt ska ligga till grund för en dylik hyresförhandling. Krylbostäder AB har dock nekat till att medverka till framtagandet av ett sådant underlag med hänvisning till de tidigare förda informella diskussionerna mellan parterna.

- För oss är det orimligt att tänka sig en uppgörelse som innebär hyreshöjning i Krylbo så länge förhandlingen inte bedrivs på grundval av ordentliga underlag och så länge en uppgörelse inte kan villkoras av konkreta satsningar på underhåll och förvaltningskvalitet, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen uppmanar nu hyresgästerna hos Krylbostäder AB att

- Fortsätta betala sin nuvarande hyra och inte acceptera någon hyreshöjning.

- Inte skriva under något papper från Krylbostäder AB där man accepterar en hyreshöjning

- Kontakta Hyresgästföreningen så fort de hör något från Krylbostäder AB med anledning av den strandade förhandlingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, på telefon 010-459 15 70 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se