Betalningsmiss ledde nästan till vräkning

När kronofogden var på väg för att vräka en hyresgäst i Jönköpings län, ringde hon till Hyresgästföreningen. Efter att Hyresgästföreningen kontaktat kronofogden och hyresvärden hade ärendet en timme senare återkallats och uppsägningen dragits tillbaka.

Hyresgästen hade redan tidigare fått en skriftlig uppsägning från hyresvärden, på grund av en obetald hyra. Det visade sig att hyresgästen gjort fel när hon betalat räkningen och av misstag skickat hyrespengarna till en annan hyresvärd. Hon såg till att pengarna kom till rätta och pratade sedan med sin hyresvärd, som var förstående och drog tillbaka uppsägningen.

Varken hyresgästen eller hyresvärden kontaktade dock kronofogden, som därför fortsatte jobba med ärendet. När hyresgästen fick information om att kronofogden skulle komma och vräka henne samma dag, ringde hon direkt Hyresgästföreningen.

Mariana Lesic, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, kontaktade hyresvärden. Hyresvärden bekräftade att det inte längre fanns någon hyresskuld och att han inte längre ville säga upp hyresgästen. Värden ringde därför till kronofogden och drog tillbaka uppsägningen. En timme efter att hyresgästen ringt Hyresgästföreningen hade både ärendet hos kronofogden och uppsägningen dragits tillbaka.

– När man får ett krav från kronofogden är det alltid viktigt att man skickar in ett skriftligt svar, där man antingen bestrider eller accepterar kravet. Det är också alltid bra att ringa och kontrollera så allt är i sin ordning, för att inte riskera att ett ärende fortsätter utan att man vet om det, säger Mariana Lesic, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta gärna:
P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 11 46
E-post: p-g.nystrom@hyresgastforeningen.se

För mer information, kontakta gärna:
Mariana Lesic, ärendehandläggare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 32
E-post: mariana.lesic@hyresgastforeningen.se