Sonen fick rätt att bo kvar

Hyresvärden ville inte låta sonen ta över lägenheten, trots att han bott där i tre år. Efter hjälp från Hyresgästföreningen backade hyresvärden och sonen får nu bo kvar.

I cirka tre år hade hyresgästen bott med sin son i deras gemensamma lägenhet i Kalmar län. När hyresgästen skulle flytta därifrån ville de båda att sonen skulle få ta över hyreskontraktet och bo kvar i lägenheten.

Hyresvärden ville inte låta sonen ta över kontraktet tyckte inte att de hade rätt att kräva det. Hyresgästen kontaktade Hyresgästföreningen för att få hjälp.

– Som hyresgäst har man i många fall rätt att överlåta sin lägenhet till en närstående som man bott tillsammans med under en längre tid, även om hyresvärden inte vill det. Om man får ett nej från hyresvärden kan man vända sig till hyresnämnden. Säger hyresnämnden ja, måste hyresvärden gå med på överlåtelsen, säger P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföreningen region Sydost.

Hyresgästen fick hjälp att kontakta hyresvärden och föra en diskussion om överlåtelsen. Efter diskussionerna backade hyresvärden, sonen fick rätt att ta över hyreskontraktet och kunde bo kvar i sin lägenhet.

– Hyresvärden hade inga giltiga skäl till att inte gå med på överlåtelsen. Hyresgästen hade rätt att lämna över lägenheten till sin son. De hade till exempel bott tillsammans under en längre tid, vilket är ett av kraven för att man ska få överlåta sin lägenhet, säger P-G Nyström.

För mer information, kontakta gärna:
P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 11 46
E-post: p-g.nystrom@hyresgastforeningen.se