Blev nästan vräkt efter mystiskt mail

Ett mystiskt mail till kronofogden höll på att få en hyresgäst vräkt. Tack vare snabb hjälp från Hyresgästföreningen, som lyckades skjuta upp avhysningen bara dagar innan den skulle genomföras, slipper hyresgästen besök från kronofogden.

När hyresgästen i Kronoberg fick en uppsägning kontaktade han Hyresgästföreningen. Hyresvärden hade skickat in en begäran om avhysning till kronofogden på grund av obetalda hyror. Hyresgästen fick rådet att bestrida betalningskravet, eftersom han inte ansåg sig ha några hyresskulder, vilket han också gjorde.

– Får man ett föreläggande från kronofogden är det alltid viktigt att man skickar in ett skriftligt svar där man skriver sin inställning till kravet. Så länge man gör det inom utsatt tid, ska man normalt sett inte få någon anmärkning, säger Victor Herrera, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

Victor Herrera kontaktade kronofogden och fick veta att hyresgästen endast hade några dagar på sig att bestrida avhysningen. När han frågade om bestridandet hyresgästen skickat in, fick han svaret att kronofogden mycket riktigt hade avslutat ärendet efter det. Några dagar senare återupptog de dock ärendet, eftersom de hade fått in ett bestridande av hyresgästens bestridande.

Hyresgästen hade skickat in ett bestridande till kronofogden och de hade registrerat det. Några dagar senare fick de ett mail där hyresgästen meddelade att han ville bestrida sitt första bestridande och att han accepterade uppsägningen. Problemet var att hyresgästen inte alls hade skickat något andra bestridande. Mailet som var undertecknat med hyresgästens namn kom från en helt annan mailadress än hyresgästens.

På grund av det nya mailet hade kronofogden öppnat ärendet igen och avhysningen skulle ske inom några dagar. Hyresgästföreningen skickade genast in en begäran om att skjuta upp ärendet. Tack vare det snabba agerandet slapp hyresgästen besök från kronofogden och får nu en ordentlig prövning i domstol.

– Det hela är mycket märkligt, vi vet fortfarande inte vem som skickade in det andra bestridanden. Men huvudsaken är att hyresgästen slapp bli avhyst och att ärendet tas upp i domstol.

För mer information, kontakta gärna:
Victor Herrera, ärendehandläggare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 29
E-post: victor.herrera@hyresgastforeningen.se