Ungdomar öppnar sommarcafé i Bergsjön

- Vi är unga vuxna och ungdomar från Bergsjön som tillsammans håller på att öppna upp ett café. Ett lokalt café för oss av oss i syfte att ha en mötesplats som är till för att hänga, göra olika aktiviteter och workshops, äta, diskutera och organisera, säger Rona Aashiqkhan, en av projektledarna för caféet på Rymdtorget och ansvarig för kommunikationen.

- Anledningen till att vi valt att driva cafét är för att vi vill ha en mötesplats där alla ska få vara med, där vi kan stärka gemenskapen i vårt område och föra oss samman. Samt att pengarna vi får in går till en good cause , säger Alamin Saleh.

- En mötesplats för ungdomar från olika kulturer, fortsätter Aisha Mohamed. Vi fixar allting från scratch, allt från att måla och köpa in redskap och möbler till vad som skall finnas i caféets sortiment.


 Onsdagen den 28 juni slår caféet upp dörrarna!  Adress är Rymdtorget 5, Göteborg. Välkomna!

Kontakt: Rona Aashiqkhan, ansvarig för kommunikationen kring caféet på Rymdtorget 5 i Bergsjön: 0765-60 36 95.

Sommarjobben för ungdomarna i Bergsjön möjliggörs av projektet Best of Bergsjön som drivs av Hyresgästföreningen och Familjebostäder tillsammans med TNB (Tidsnätverket Bergsjön). Ungdomarna beskriver sig själva som "...unga som skriver, målar, designar, allt för att visa den riktiga bilden av Bergsjön.". För mer information om sommarjobben, kontakta Beatrice Klein, projektledare: 0702-950258.