​ Hyrorna 2017 för Victoria Parks hyresgäster i Eskilstuna är klara

3000 hyresrätter får nya hyror efter att Victoria Park och Hyresgästföreningen enats i årets hyresförhandling. Av de 3000 lägenheterna har även 2100 av lägenheterna bruksvärderats efter ett påkallande av Victoria Park, det här innebär ytterligare förändringar i hyresnivån för vissa av lägenheterna.

Hyresgästföreningen och Victoria Park har nu enats i förhandlingen om 2017 års hyror för företagets cirka 3000 lägenheter i Eskilstuna. För ungefär 2.100 lägenheter i Skiftinge, Råbergstorp, Myrtorp och Fröslunda har parterna genomfört en så kallad bruksvärdering som underlag för förhandlingen. Bruksvärderingen genomfördes efter att Victoria Park påkallat att de ville jämföra sina lägenheter med andra lägenheter i Eskilstuna.

-Målet med bruksvärderingen är att nå en hyressättning som på ett rättvisande sätt speglar standarden i lägenheterna jämfört med andra lägenheter och det har vi gjort. Det är viktigt att värderingen utgår ifrån hyresgästernas värderingar av boendestandarden och det säkerställer en bruksvärdering. Resultatet innebär att det blir olika justerings nivåer i de olika lägenheterna, det beror på att tidigare hyresnivåer har varit spretigt och skeva, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

En bruksvärdering innebär att lägenheters hyror har jämförts med andra likvärdiga lägenheter i Eskilstuna och fått hyra därefter. Det som ligger till grund för jämförelsen är bland annat lägenhetens standard, tillgången till service och läget. Resultatet av förhandlingen innebär följande:

  • För de ca 1.000 lägenheter som inte ingått i bruksvärderingen samt för nyproducerade och helrenoverade lägenheter höjs hyran med 1,13% från 1 juli 2017.
  • Av de lägenheter som ingått i bruksvärderingen ligger hyresjusteringarna i ett intervall från oförändrad hyra till högst 200 kr per lägenhet och månad under 2017.
  • För vissa lägenheter ger bruksvärderingen en högre hyreshöjning än 200 kr per månad. Dessa hyreshöjningar fasas in stegvis med en höjning om högst 200 kr per år.

Vid frågor kontakta gärna Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, på telefon 010 – 459 15 70 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se.