​Hyresgästföreningen motsätter sig uttag ur Lulebo

Den 19 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag att överföra 400 miljoner kronor från Lulebo till ägaren, Luleå kommun. Hyresgästföreningen är kritisk till den planerade värdeöverföringen.

– Det behöver byggas fler hyresrätter i Luleå och därför anser Hyresgästföreningen att det allmännyttiga Lulebos pengar ska stanna i bolaget. Om Luleå ska växa behöver människorna att ha någonstans att bo, säger Sören Lejon, ordförande Hyresgästföreningen Luleå.

Många av Hyresgästföreningens medlemmar har också reagerat mot det här förslaget. Tidigare sade Lulebo att de pengar som bolaget fick efter försäljningen till Rikshem var öronmärkta för nyproduktion av lägenheter. Pengarna fick inte användas till annat, inte ens till underhåll. För att klara underhållet behövde Lulebo därför höja hyrorna.

– Nu visar det sig att bolaget och kommunen hade en helt annan agenda. Vi hoppas att Luleås fullmäktige sätter stopp för den planerade plundringen av Lulebo. Använd pengarna till underhåll av befintliga fastigheter och producera nya lägenheter till hyror som vanligt folk har råd med, säger Sören Lejon.

För mer information:
Sören Lejon, ordförande Hyresgästföreningen Luleå, 070-667 52 92