Hyresgästföreningens syn på Bostadens försäljning

AB Bostaden har under ett möte den 12 juni informerat om att bolaget har för avsikt att sälja ut 1601 lägenheter på Carlshem och Mariehem till fastighetsbolaget Heimstaden. Definitivt beslut förväntas fattas i kommunfullmäktige den 19 juni. Hyresgästföreningen är för ett starkt allmännyttigt kommunalt bostadsbolag och motsätter sig därför en försäljning.

– Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och allmännyttan är de lokala politikernas viktigaste bostadspolitiska instrument. Av det skälet är vi i Hyresgästföreningen emot en försäljning, säger Kerstin Granberg Lundgren, ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten.

Om kommunfullmäktige ändå beslutar om en försäljning kräver Hyresgästföreningen att:

  • Kommunen garanterar att pengarna från försäljningen stannar i bolaget och går till nyproduktion av bostäder och underhåll. Välfärd som vård, skola och omsorg ska finansieras av alla kommuninvånare via skattsedeln, annars blir det en dubbelbeskattning av hyresgäster.
  • Kommunfullmäktige uttalar att allmännyttans del av hyresmarknaden av Umeå inte ska understiga 50 procent på sikt.

Vi vill att Heimstaden:

  • Tillämpar den modell för systematisk hyressättning som används i Umeå (Poängen).

  • Tecknar avtal om boinflytande och fritidsmedel.

  • Genomför regelbundna kundundersökningar med syfte att öka förvaltningskvaliten.

Vi ställer dessutom krav om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, krav om hyresgästinflytande vid renoveringar och ombyggnationer samt krav om att Heimstaden samarbetar med Bostaden gällande upparbetad kötid så att hyresgäster får ha kvar sin kötid.

– Om försäljningen ändå genomförs föreslår vi ett trepartsamtal mellan Bostaden, Heimstaden och Hyresgästföreningen. På så sätt kan vi tillsammans arbeta för hyresgästernas bästa, säger Kerstin Granberg Lundgren.

För mer information:
Kerstin Granberg Lundgren, ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten, 070-242 24 10
Conny Säker, enhetschef förhandling och lokalt utvecklingsarbete, 070-321 63 63