Vad händer under Almedalsveckan? Hyresgästföreningens program i Almedalen

Hyresgästföreningen anordnar i år en lång rad arrangemang under Almedalsveckan. Tillsammans med bland annat Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet, Mäklarsamfundet och Företagarna lyfter Hyresgästföreningen ur olika perspektiv alla människors rätt till ett bra hem.

Under måndagen arrangeras flera bostadspolitiska samtal och debatter med en lång rad inbjudna gäster i Donnerska Huset. Dessutom bjuder vårt tält på Cramérgatan på många spännande aktiviteter och bostadspolitiska samtal under veckan.

Program Donnerska Huset, måndagen 3 juli

13.00 Varför är det dyrare att bo i hyresrätt än bostadsrätt?På senare år har byggandet av lägenheter ökat rejält i Sverige och just nu byggs det nästan lika många lägenheter varje år som under miljonprogramårens dagar. Det är förstås en positiv utveckling. Men vad är det som byggs och vilka har råd att bo i de nybyggda lägenheterna?

Jonas Nygren, Förbundschef Hyresgästföreningen

Mariette Hilmersson, VD Framtiden AB

Johan Löfstrand, Bostadspolitisk talesperson (S)

Robert Hannah, Bostadspolitisk talesperson (L)

Tomas Ernhagen, Chefsekonom, Fastighetsägarna


14.00 Kan trä vara en del av lösningen på bostadsbristen?Att bygga i trä kan vara snyggt, miljövänligt och energieffektivt. Men trots det används det allt mindre i nyproduktion och renoveringar. Varför är det så? Vilken roll skulle träbyggandet kunna ha för att göra förortsområden som står inför stora upprustningsbehov mer attraktiva?

Jonas Nygren, Förbundschef, Hyresgästföreningen

Niclas Svensson, Expert i träbyggande, Förnyabyggandet.nu

Louise Masreliez, Ordförande, Sveriges Arkitekter

Emma Hult, Bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet


15.00 En plats att kalla hemma – Barnfamiljer i bostadsbristens skuggaEnligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett hem, men trots det ökar antalet barn i Sverige som saknar en trygg bostad. Varför är det så och vilka konsekvenser får det? Ta del av familjernas egna erfarenheter och samtalet om vad Sverige behöver göra bättre framöver.

Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande

Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen

Tapio Salonen, Professor i socialt arbete, Malmö Högskola

Tove Samzelius, Rapportförfattare, Rädda Barnen


16.00 En gång hyresgäst alltid hyresgäst? Om bristen på rörlighet mellan hyrt och ägt boende
Bristen på hyrt och ägt boende leder till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Svårigheterna att byta mellan boendeformer hindrar oss att flytta till arbete och studier vilket försämrar företagsklimatet. Hur många skulle flytta om de kunde och vad krävs för verklig valfrihet på bostadsmarknaden?

Jonas Nygren, Förbundschef Hyresgästföreningen

Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet

Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank

Jakob Adamowicz, Sveriges Förenade Studentkårer


17.00 Finns det plats att leva? Civilsamhällets roll i bostadsområdetBostadsbyggandet är rekordhögt i Sverige, men det finns flera exempel på hur människors behov prioriteras bort. Ett aktivt civilsamhälle som många engagerar sig i kan bidra till socialt hållbara bostadsområden, men finns det perspektivet närvarande i stadsplaneringen?

Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen

Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottförbundet

Björn Siesjö, Stadsarkitekt Göteborg Stad

Margareta Forsberg, Mistra Urban Futures


Program Hyresgästföreningens tält, Cramérgatan

Här är ett utdrag ur Hyresgästföreningens program i tältet. Fullständigt program finner du här.

Vilka drabbas när butiker stänger ner på grund av otrygghet och kriminalitet? Senaste åren vittnar om en oroväckande utveckling där företagare har stängt, eller övervägt att stänga sina butiker på grund av otrygghet i utsatta bostadsområden. Något som drabbar både företagarna och de boende i området. Hur vänder vi utvecklingen tillsammans? Måndag 11.00

Andrahandsboenden från helvetet
Bostadssituationen för unga vuxna i Sveriges storstäder är hård. Ta del av en lista med häpnadsväckande förslag från andrahandsuthyrare i Stockholm, Göteborg och Malmö.Onsdag 13.00 och torsdag 11.00

Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus
Behovet av renovering av flerbostadshus är en fråga som är starkt framträdande i den bostadspolitiska debatten. Är det möjligt att renovera och energieffektivisera på det sätt som behövs för att skona miljön, utan att kompromissa med människans behov? Tisdag 14.00

Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Hur ser bostadssituationen ut för unga vuxna i åldrarna 20-27 år? Vartannat år tittar Hyresgästföreningen på unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden. Här får du en snabb genomgång av årets resultat. Måndag 10.00 och torsdag 15.00