Hyrorna i Växjö för år 2017 och 2018 är klara

Hyresförhandlingarna med privata hyresvärdar i Växjö som har Fastighetsägarna Syd som ombud, är nu avslutade. Hyrorna höjs med 0,7 procent att gälla från 1 juni 2017.

Hyresvärdarna ville höja hyran med 1,78 procent från 1 januari 2017.

Parterna är även överens om en justering av hyran för år 2018 som innebär att hyran höjs från och med den 1 april 2018 med 0,9 procent.

Fastighetsägarna Syd tar tillbaka uppsägningen av uppbördsavtalet gällande hyressättningsavgift. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är också överens om att gemensamt förbättra förhandlingsarbetet på olika sätt.

I början av strandningen skickade vissa hyresvärdar ut fakturor på högre belopp än förhandlade hyror. Nu när förhandlingarna är klara är nya hyror satta. De hyresgäster som fortsatte att betala den "gamla hyran", får höjning av hyran från 1 juni.

De som betalade det högre beloppet och därmed godkände hyresvärdens krav kan Hyresgästföreningen inte hjälpa med att få tillbaka för mycket inbetald hyra.

– Det har varit tuffa förhandlingar och stor osäkerhet bland såväl hyresgäster som hyresvärdar. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har nu tagit ansvar för att förhandlingssystemet ska fungera väl i framtiden. När vi nu har satt hyran för en tid framåt, hoppas jag att vi har fungerande dialoger för utveckling av hyresrätten, säger förhandlaren Lida Zezovska på Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:

Lida Zezovska, Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 96
E-post: lida.zezovska@hyresgastforeningen.se