Nyfiken på ungas inställning till boende?

En undersökning av Ungdomsbarometern visar bland annat att boendesituationen för Sveriges unga varierar beroende på var i landet man bor och familjens ekonomi. Imorgon besöker Ungdomsbarometerns expert Anton Landehag Hyresgästföreningen region Norrlands personaldagar i Sollefteå för att berätta om ungas engagemang och bostadssituation. Media är välkomna att delta.

Tid: onsdag 31 maj, kl. 12.00
Plats: Hotell Hallstaberget, Sollefteå

Hyresgästföreningen arbetar aktivt för att unga ska engagera sig i frågor som rör boende. Ett led i detta arbete är att känna till vad unga tycker om samhället i stort och om boende i synnerhet.

Vi har därför bjudit in stockholmsbaserade analysföretaget Ungdomsbarometern, som är specialiserade på att stämma av vad ungdomar tycker. I år har Ungdomsbarometern särskilt tittat på unga och engagemang samt vad unga tycker om boende.

– Allt fler unga bor kvar hemma och många upplever det som svårt att skaffa sig ett permanent boende. På orten de bor idag anger två av tre i undersökningen att det är ganska svårt, mycket svårt eller omöjligt, säger Anton Landehag, expert samhälle & livsstil, Ungdomsbarometern.

Enligt rapporten Unga vuxnas boende i Sverige, som Hyresgästföreningen publicerat sedan 1997, bor 213 00 unga vuxna hemma hos sina föräldrar, trots att de hellre skulle bo på ett annat sätt. Det är fler än någonsin tidigare.

Lite drygt 57 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad, det vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt, eller studentbostad. Det är den lägsta uppmätta andelen någonsin. En bidragande orsak är att andelen unga vuxna med egen hyresrätt har minskat.

Välkommen!

För mer information:
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58