Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om nya hyror

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de privata fastighetsägare som företräds av Fastighetsägarna Syd är nu klara. Det innebär att Fastighetsägarna Syds strandning av förhandlingarna nu är över. Sammanlagt berörs de återstående cirka 5500 lägenheterna som inte redan förhandlats direkt mellan hyresvärdarna själva och Hyresgästföreningen. Ramöverenskommelsen innebär att alla hyresgäster, med vissa undantag, kommer att ha fått en höjning på sammanlagt 1,88 procent senast den 1 februari 2018.

Ramöverenskommelsen innebär följande höjningar:

  • Från och med den 1 april 2017 höjs hyrorna med 0,88 procent.
  • Från och med den 1 februari 2018 höjs hyrorna med 1,0 procent.

Höjningen på 0,88 procent gäller hyresgäster hos de hyresvärdar som valt att följa denna kollektivt överenskomna nivå, även om hyresvärden tidigare har direktaviserat. Undantag är de hyresgäster som accepterat hyresvärdens direktaviserade hyra på 1,25 procent och där hyresvärden håller fast vid hyresgästens betalade hyresnivå. De hyresgäster som har betalat 1,25 procent sedan den 1 januari 2017, och fortsätter att göra det, får istället en höjning på 0,63 procent från den 1 februari 2018.

I de scenarion där hyresgästen inte accepterat den direktaviserade höjningen på 1,25 procent, eller om hyresvärden valde att inte direktavisera, betalar vissa hyresgäster 2016 års hyra fram till den 31 januari 2018, och får då istället en höjning på 1,88 procent. Detta gäller inte de hyresgäster hos hyresvärdar som redan förhandlat med hyresvärden om en höjning på 0,88 procent från den 1 april 2017, de får istället 0,88 procent och därefter 1,0 procent från den 1 februari 2018.

I ramuppgörelsen avser 1,0 procent att man som hyresvärd uppnår och tillhandahåller den grundläggande förvaltningskvaliteten enligt Malmömodellen 2.0.

– Vi är väldigt nöjda över att konflikten nu äntligen är löst och att nivåerna har blivit rimliga. Avtalsperioden sträcker sig i praktiken från den 1 januari 2017 till den 31 mars 2019, en period på 27 månader, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Varje enskild fastighet kommer utifrån dessa överenskommelser att förhandlas var för sig och eventuella undantag från överenskommelserna kan finnas. Berörda hyresgäster kommer att få skriftlig information om vilken hyra som gäller.

För mer information, kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21