Hyresgästföreningen och Pajalabostäder överens om hyrorna

De senaste fem åren har inneburit förhandlingar som gått till Hyresmarknadskommittén för medling eller beslut. 2017 innebär dock ett trendbrott och parterna har lyckats hitta en överenskommelse på lokal nivå.

Pajalabostäder yrkade på en hyreshöjning om 2,95 procent. Parterna skakade hand på en överenskommelse som innebär en ökning av hyran med 0,95 procent, med en differentiering mellan olika områden.

– Årets förhandling var ett steg i rätt riktning för att hitta ett bättre och mer relevant sätt att förhandla på. Det känns bra att vi kunde hitta en överenskommelse som var acceptabel för båda parter, säger Magnus Pekkari, vd Pajalabostäder.

Hyresgästföreningens förhandlare är glad över att en överenskommelse nu har slutits på lokal nivå, till nytta för såväl hyresgäster som fastighetsägare.

– Det är glädjande att vi i år hittat varandra vid förhandlingsbordet. Vi kan ha ett öppet och bra samtalsklimat tillsammans, även om vi ibland har olika åsikter. Det är ju det som är tjusningen med en förhandling, säger AnnaLeena Larsson.

För mer information:
Magnus Pekkari, vd Pajalabostäder, 070-390 89 17
AnnaLeena Larsson, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, 010-45 918 42