Hyresgäst krävdes på 58 000 kr för bristande underhåll - bristande bevis ansåg Tingsrätten

Hyresvärd i Östhammars kommun krävde hyresgäst på 58 000 kr vid avflyttning då lägenheten ansågs ha blivit utsatt för onormalt slitage i samband med att hyresgästen brustit i skötseln av lägenheten.

Tingsrätten har funnit att hyresvärden inte kan styrka att den avflyttade hyresgästen är den som har orsakat skadorna på lägenheten. Hyresgästen fick därför endast betala en bråkdel av de 58 000 kr som hyresvärden krävt hyresgästen på.

- Hyresvärdens bevisning var svag och det fanns inte ens ett besiktningsprotokoll som visade hur lägenheten såg ut när hyresgästen flyttade in. Domen visar att det är viktigt att protestera när man fått en faktura som är felaktig. Det man kan göra som hyresgäst för att skydda sig mot framtida krav är att fotografera skador som finns vid inflyttning och göra felanmälan till hyresvärden. Mail är alltid bra ur bevissynpunkt, säger Björn Collin, jurist, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Nio punkter att följa för att minska risken att bli ersättningsskyldig vid utflytt:

 •  Läs besiktningsprotokollet noga när du flyttar in. Alla fel och brister ska finnas med. Påpeka direkt om något saknas.
  • Fotografera för bevis på hur lägenheten såg ut när du flyttade in och ut.
  • Anlita proffs när du renoverar. Då blir det fackmannamässigt utfört.
  • Be värden om skriftligt godkännande när du ska renovera eller vill byta ut fast inredning.
  • Undvik extrema färg- och mönsterval.
  • Kasta inte hatthyllan om du byter till en ny. Detsamma gäller annan lös och fast inredning som fanns när du flyttade in.
  • Anmäl skador, och skador som riskerar att uppstå, direkt.
  • När du ska flytta ut: Följ med när värden gör slutbesiktningen.
  • Ta hjälp av Hyresgästföreningen om du trots allt får ett oskäligt ersättningskrav.