Boendeavtal ska öka hyresgästernas trygghet i Sala

Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Salabostäder AB har slutit ett nytt boinflytandeavtal för att öka hyresgästernas trygghet, inflytande och trivsel och därmed en möjlighet att skapa nya mötesplatser för de boende hos Salabostäder.

Med det nya boinflytandeavtalet vill parterna fånga upp hyresgästernas engagemang och ge fler möjlighet att vara med att utveckla sitt boende och bostadsområde. Ansvaret för inflytandefrågorna flyttas närmare hyresgästerna och därmed får de större möjlighet att tycka till om sitt boende. Hyresgästerna garanteras också bättre information om underhållsplaner och planerade förändringar i Salabostäders bostadsområden.

- Det är ett riktigt bra avtal vi har arbetat fram som ger hyresgästerna möjlighet att vara med och påverka i frågor som rör deras boende, säger Terese Sandberg, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen Aros – Gävle.

Hyresgästföreningen kommer med hjälp av överenskommelsen att erbjuda fler aktiviteter som ökar hyresgästernas inflytande, som t.ex. bostadsmöten och trygghetsvandringar. Arbetet kommer också att vara inriktat på att skapa varaktigt engagemang genom att Hyresgästföreningen organiserar grupper av hyresgäster som vill jobba för att förbättra sitt boende.

- Det känns riktigt bra att vi äntligen landat i ett avtal som båda parter känner sig nöjda med och som vi kan arbeta med som grund under kommande år, säger Bernard Niglis, VD, Salabostäder AB.

Kontaktpersoner:

Terese Sandberg, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen Aros - Gävle telefon 010-4591349

Bernard Niglis, VD, Salabostäder AB, telefon 0224-85814

Vicktoria Bagi, Bostadspolitisk Utredare/pressekreterare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle telefon 072-7125129