Efter långdragna förhandlingar: Hyresgästföreningen och Rikshem är överens om 2017 års hyror

Efter långdragna förhandlingar har nu en överenskommelse nåtts mellan Hyresgästföreningen Aros-Gävle och Rikshem i Uppsala avseende 2017 års hyror. Hyresökningen gäller från 1 juli och blir 0,45 %  i områden ombyggda efter 2012. Det övriga beståndet får 0,85 % i hyresökning.

 - Det har blivit många förhandlingsomgångar sedan i höstas när vi startade och vi var initialt ganska bekymrade över Rikshems höga yrkanden som låg i spannet 1,8 – 4 %. Vi ansåg inte att yrkandena var skäliga i relation till den låga räntan och inflationen och därmed fanns det ingen grund för att hamna på dessa nivåer. Det kan vi nu också konstatera när vi ser utfallet av 2017 är hyresförhandlingar som med god marginal ligger under procenten. Anledningen till att det är två olika nivåer i överenskommelsen är att ombyggda områden har en betydligt högre hyra varför det funnits skäl att särskilt hålla tillbaka dessa, säger Lena Jansson Nordin; Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Aros - Gävle

Kontakt:

Lena Jansson Nordin , Förhandlingsledare

Telefon 010-459 13 53, Mobil 0727-14 58 16

Vicktoria Bagi,  pressekreterare

Telefon 072-7125129,  Mobil 010-4591348