Orimliga skillnader i elnätsavgifter

Gullspång har den högsta elnätsavgiften i Västra Götalands län och lägst avgift har Lidköping som ligger kvar på samma nivå som föregående år. I dag är elnätsavgiften 139 procent dyrare i Gullspång jämfört med Lidköping. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten för elnätsavgifter som presenterades idag.

– Att Lidköping inte deltar i racet mot toppen utan behåller sin placering även i år och därmed agerar föredöme är glädjande. Sammantaget utgör kommunala taxor drygt en tredjedel av en genomsnittlig hyra, och därför är det viktigt att vara återhållsam, säger Lennart Derehag, regionordförande hos Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

– Samtidigt drar en del kommuner ifrån. Gullspång med 9,1 procentenheter och utmärker sig nu som dyrast i regionen. Det är knappast rimligt att det ska behöva skilja så mycket som 139 procent i avgift beroende på var man bor. Politiken måste ta ett större ansvar för att bromsa den snabba taxeutvecklingen, säger Lennart Derehag.

Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

För ytterligare upplysningar kontakta:Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41