Höga elnätsavgifter i Östergötland

Som hyresgäst har man inget att säga till om, gällande sin elleverantör. I Östergötland har de fem dyraste kommunerna höjt avgiften med drygt 11 procent på ett år.

I Östergötland följs fem kommuner åt med högst elnätsavgifter. Det är Boxholm, Finspång, Motala, Vadstena och Ödeshög. På bara ett år har avgiften ökat med 11,2 procent i dessa
kommuner.

– Dessa siffror är på tok för höga. Det måste ju stagnera någon gång, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.
Linköping kommun, som har billigast elnätsavgift i länet, har höjt avgiften med 4,2 procent på ett år.

På fem år har elnätsavgifterna i snitt ökat med 27,3 procent i Östergötland, medan
konsumentprisindex bara ökat med 1,6 procent.

– Det finns ju regler för elnätsföretagens intäktsramar, men Nils Holgersson rapporten visar ytterligare en gång tydligt på att de måste skärpas. Som hyresgäst tvingas du till den
leverantör som finns på orten, det utnyttjar elbolagen och hyresgästerna är helt utelämnade, säger Björn Johansson.