Elnätsavgifterna fortsätter öka på Gotland

Som hyresgäst har man inget att säga till om, gällande sin elleverantör. På 

Gotland betalar man mer än resten av Sverige.

De senaste fem åren har elnätspriset stigit med 36,5 procent på Gotland. På bara ett år har det stigit med 12,3 procent, nästan dubbelt så mycket som rikssnittet.

– Det är inga smickrande siffror för Gotland. Det måste finnas någon rim och reson, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

36,5 procent dyrare elnätsavgift på fem år, medan konsumentprisindex bara ökat med 1,6
procent under samma tid.

– Det finns ju regler för elnätsföretagens intäktsramar, men Nils Holgersson rapporten visar ytterligare en gång tydligt på att de måste skärpas. Som hyresgäst tvingas du till den
leverantör som finns på orten, det utnyttjar elbolagen och hyresgästerna är helt utelämnade, säger Björn Johansson.