Hyresgäster i Vänersborg mobiliserar mot högt hyreskrav

Det privata fastighetsbolaget Saxviken Bostad AB i Vänersborg vill höja hyran kraftigt. Bolaget menar att deras 48 lägenheter har för låg hyra jämfört med andra likvärdiga lägenheter i området, och vill därför höja hyrorna med åtta procent från och med den 1 oktober.

– Bolaget köpte den här fastigheten i september 2016, och kom överens med oss tidigare i år om att höja hyran med 0,8 %. Nu vill de höja hyran igen och dessutom kraftigt. Den begärda höjningen skulle innebära att hyran höjs mellan 330-840 kr beroende på lägenhetsstorlek. För en lägenhet på 68 kvadratmeter innebär kravet en höjning på drygt 500 kronor i månaden, säger Magnus Elsing, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Magnus Elsing menar att kravet är alldeles för högt och att det väcker oro bland hyresgäster. Hyresgästföreningen har därför ajournerat hyresförhandlingen till senare i maj, och kommer nu att åka ut till fastigheten för att träffa hyresgästerna.

– Vi är på plats redan under torsdagen. Vi vill lyssna in vad hyresgästerna tycker och känner samt höra vilka krav och önskemål de har på sin hyresvärd. Vi kommer också att informera om hur förhandlingsprocessen ser ut framöver. Först när vi har den kunskapen kan vi gå vidare med förhandlingen, avslutar Magnus Elsing.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Magnus Elsing, förhandlare
Telefon 010 – 459 14 14

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41