Hyresgästföreningens internkommunikation prisas av Sveriges informationsförening

Hyresgästföreningens kommunikationschef Jesper Nilsson tar emot priset. Fotograf: Anna Diebitsch Antoni

Sveriges informationsförening delar varje år ut Stora Informationspriset till en organisation eller företag. Stora Informationspriset har delats ut sedan 1990 och bland tidigare pristagare finns Stadsmissionen, Jämtlands läns landsting och Volvokoncernen.

Nytt för i år är att även kommunikationsavdelningar kan nomineras i fyra olika kategorier, bland annat medarbetare respektive samhälle.

Hyresgästföreningen var i år nominerad i kategorin medarbetare, framför allt för arbetet med att få alla i organisationen att känna sig delaktiga i internkommunikationen. Hyresgästföreningen utsågs vid prisutdelningen den 24 mars 2011 till vinnare av Informationspriset i kategorin medarbetare.

Juryns motivering lyder: ”I en utspridd och heterogen organisation är internkommunikation en utmaning. Hos Hyresgästföreningen tar alla medarbetare ett kommunikationsansvar och kunskapen om övergripande mål och vision har väsentligt förbättrats. Anställda känner i allt högre utsträckning att de har tydliga mål att arbeta mot. Särskilt arbetet med att stärka chefernas kommunikativa ledarskap är förtjänstfullt.”

För mer information, kontakta:

Maria Unde Westerberg, strateg Internkommunikation 070-498 86 90