Herbo och Hyresgästföreningen i unikt samverkansprojekt

I april anställdes Haval Sadek i det ettåriga projektet som ska öka trivsel, trygghet och gemenskap bland hyresgästerna i Herrljunga. Han är formellt anställd av Hyresgästföreningen, men kostnaderna för projektet delas med Herbo.

Haval kommer att knacka dörr, prata med hyresgäster och hålla möten under våren och hösten.-Jag står just nu i startgroparna, säger Haval. Redan nu i veckan har jag börjat träffa hyresgäster och snart håller vi vårt första möte.

Birger Sjöberg är VD på Herbo och ser fram emot de första träffarna:

-Vi hoppas att vi ska komma en bit framåt med vårt integrationsarbete. En del av våra hyresgäster är utlandsfödda och andra har ”alltid” bott i Herrljunga. Men de har ju samma behov och önskemål: ett prisvärt bra boende, möjlighet till gemenskap med grannarna, trivsel och trygghet.

Inom projektets ram ska hyresgästerna träffas, prata om och kanske komma fram till gemensamma lösningar för att öka trivsel och trygghet.

-Vi kommer också att ha inslag med ”hyresgästkunskap” där någon av Hyresgästföreningens jurister berättar om vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst, berättar Haval.

Efter hand vill Herbo och Hyresgästföreningen att arbetet fortsätter med engagerade hyresgäster som drivande i arbetet.

  • -Trivsel och trygghet behöver man alltid, konstaterar Haval Sadek.
  • -Och hela samhället har nytta av att hyresgästerna hos Herbo trivs i Herrljunga och stannar kvar, understryker Birger Sjöberg.

För mer information kontakta

Jakob Agirman
Projektledare
010-459 14 18
070-313 27 73

Haval Sadek 
Projektanställd Hyresgästföreningen 
010-459 14 59
0761-44 21 17

Birger Sjöberg
VD Herrljungabostäder AB