Sorgligt att allmännyttan överger sina hyresgäster

Det allmännyttiga bostadsbolaget Enköpings Hyresbostäder överväger att sälja ut delar av sitt fastighetsbestånd för att kunna finansiera underhållssatsningar.

- Vi på Hyresgästföreningen tycker att det är sorgligt att allmännyttan överger sina hyresgäster och säljer det som behöver rustas. Hyresgästerna har betalat för upprustning under sina år som hyresgäster och när det väl är dags säljs husen till en privat aktör som tar ut maximalt i hyra för att täcka kostnader för köp och upprustning. Det ser inte bra ut, säger Mårten Gulin, förhandlingschef, Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningens medlemsundersökningar visar att Allmännyttan ligger i topp när det kommer till förvaltning och ses som trygga och stabila hyresvärdar och hyresgästerna vill fortsätta hyra sina bostäder från allmännyttan. Erfarenheter från tidigare försäljningar från Allmännyttan runt om i Sverige visar på snabba vidareförsäljningar till andra privata hyresvärdar och snabbt stigande hyresnivåer. En konsekvens blir färre hyresrätter med låga hyror i det äldre fastigheterna samtidigt som de höga hyrorna i nyproducerade lägenheter är utom räckhåll för väldigt många.

Idag säljer allmännyttan främst för att ha råd att bygga nytt, även om man väljer att nämna andra anledningar för sin försäljning. Köparna är i de allra flesta fall privata fastighetsägare. Husen är fortsatt hyresrätter, men i privat ägo. Konsekvensen för allmännyttan blir färre hyresrätter med låga hyror då hyrorna i nyproduktionen är avsevärt högre,

- Man kan ju fråga sig varför EHB överväger att sälja. Bolaget går bra med vinst och att låna pengar lönar sig i längden. Risken är att den privata hyresmarknaden blir större och hyrorna skjuter i höjden. Det är anmärkningsvärt att Enköpings Hyresbostäder inte har kontaktat Hyresgästföreningen innan man kontaktat media, säger Bo Andersson, ordförande för Hyresgästföreningen i Enköping.