Pressinbjudan: Hearing om unga vuxnas boende i Malmö och Lund

Vartannat år undersöker Hyresgästföreningen hur unga vuxna bor och vill bo i Malmö/Lund-regionen. Årets rapport är precis på väg att bli klar och kommer att offentliggöras tisdag den 9 maj. I år ligger särskilt fokus på bostadsbrist kopplat till olika utsatthetsindikatorer, till exempel arbetslöshet och osäkra boendeformer, bland unga vuxna.

Rapporten är framtagen utifrån en undersökning gjord av SKOP, där flera tusen unga vuxna mellan 20 och 27 år har svarat på frågor om hur de bor, sin boendeekonomi, hur de vill bo, och hur de ser på sina möjligheter på bostadsmarknaden.

Rapportsläppet sker i samarbete med Institutionen för urbana studier på Malmö högskola. Efter presentationen av rapporten hålls ett panelsamtal mellan följande personer: Märta Stenevi (MP), Martin Grander (forskare bostadsbyggande, Malmö högskola), Jenny Börjesson (Kåren Malmö högskola), Björn Abelson, Lund (S) och Ludvig Haav (Kollektivt boende Sege park).

På plats finns även politiker från flera partier, forskare, samt representanter från Lunds universitet/Lunds kommun, BoPoolen, MKB, LKF, Malmö stad, BoPlats Syd, Stena Fastigheter, Trianon, Sveriges Byggindustrier, White arkitekter, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Malmö mot diskriminering, Rädda barnen, Bris och Kollektivhus i Malmö.

Hearingen är även öppen för studenter på plats på högskolan.

Datum och tid
Tisdag den 9 maj kl 9-11 (fika serveras från kl 8.30)

Plats
Sal B2, Niagara, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Välkommen!

För mer information, kontakta:
Anneli Philipson, chef bostadspolitik, kommunikation och verksamhetsutveckling, 0704-71 43 08
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 43