Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 22 mars 2011

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    261

Antal lägenheter med yrkande               653 906

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,45%

Antal företag med överenskommen hyra  231

Antal lgh med överenskommen hyra        630 748

Vägd hyresförändring för dessa               2,20%

Vägd hyresförändring helår                     2,05%


* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun


I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 22 mars.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43