Johan Engström är ny bostadspolitiskt sakkunnig

Den 24 oktober tillträdde Johan Engström tjänsten som bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Johan är arkitekt och är mycket kunnig inom stadsutveckling och bostadspolitik.

-  Bostaden är en personnära arkitektur som påverkar och skapar identitet. Vårt bostadsområde är vår hembygd, mycket mer än bara en tjänst för att ge oss tak över huvudet, säger Johan Engström.

Johan, född 1967, har tills nyligen drivit en egen arkitektfirma. Han beskriver sig själv som en ”Dressmanpimpad Kortedalapojk” med intresse för bland annat livsmiljöer, byggnadskultur och hur framtidens hem kan formas utifrån både miljö- och sociala aspekter.

- Med Johan får vi en in ny kompetens i Hyresgästföreningen. Hans bakgrund och erfarenheter inom arkitektur och bostadsplanering kommer väl till pass när vi fortsätter vårt arbete för en mer rättvis bostadsmarknad och ett tryggt boende för alla, säger Ulrika Abrahamsson, kommunikationschef hos Hyresgästföreningen västra Sverige.

Johan har också jobbat med frågor som rör identitet, tillgänglighet och mångfald ur ett stadsperspektiv.

Johan efterträder Thomas Martinsson som har valt att återgå till läraryrket.