Rättvisa hyror i Norberg - tvist avgjord i Hyresnämnden

Den årslånga tvisten mellan VS-hus och Hyresgästföreningen gällande ett 40-tal lägenheter i Norberg har nu prövats och avgjorts i Hyresnämnden.

VS-hus hade yrkat på en genomsnittlig hyresökning på 21%. I domen beslutades en genomsnittlig höjning av hyrorna på 4,3% på de lägenheter som gick till prövning.

- Domen visar att VS-hus hyror inte är lägre än hos andra hyresvärdar, vilket man har hävdat under flera års förhandlingar. Hyrorna är satta efter lägenheternas standard. Ett antal lägenheter fick ingen höjning av hyrorna alls, säger Britt-Lis Bivall, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle.