Engagemang och gemenskap på Viksäng

Under våren har det startats en ny arbetsgrupp på Regementsgatan i Västerås. Syftet är att arbeta med granngemenskap, trivsel och trygghet i bostadsområdet. Startskottet var ett välbesökt bostadsmöte i början av året och därefter bildades en arbetsgrupp med drygt tio personer. Gruppen är ung med en blandning av många olika nationaliteter.  

Lördagen den 29 april kommer gruppen att genomföra ett Öppet hus där alla Viksängsbor bjuds på fika och information om vad som idag görs på området och vad som planeras för sommaren.

- Det är en fantastiskt inspirerande och engagerad grupp människor som har många idéer för framtidens Viksäng, säger Terese Sandberg, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen.

 Inbjudan till Öppet Hus har översatts på flera språk och man hoppas på stor uppslutning.