Tvåårsavtal om hyrorna i Töreboda

Kommunägda Törebodabostäder AB och Hyresgästföreningen har enats om ett tvåårigt hyresavtal. Från den 1 april höjs hyran för en etta med kokvrå med 35 kronor i månaden. För en etta med kök med 45 kronor i månaden och med ytterligare 10 kronor i månad för varje lägenhetsstorlek upp till en femrummare. 1 april 2018 höjs hyran enligt samma modell, men med start på 20 kronor i månaden för en etta med kokvrå.

– Törebodabostäder står inför stora utmaningar. Med ett tvåårsavta ges förutsägbarhet för både bolag och hyresgäster, och förutsättningar för Törebodabostäder att arbeta långsiktigt med att arbeta bort det underhållsbehov som finns i beståndet, säger Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För beståndet som helhet motsvarar uppgörelsen en höjning med 1,14 procent 2017 samt 0,82 procent 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41