Ramöverenskommelser klara med flera privata hyresvärdar i Malmö

Hyresgästföreningen har enats med flera privata bostadsbolag i Malmö om ramöverenskommelser för nya hyror.

När Fastighetsägarna Syd valde att avbryta hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen i slutet av 2016, valde några av de anslutna privata bostadsbolagen att förhandla hyrorna direkt med Hyresgästföreningen, utan inblandning av sin fastighetsägarorganisation.

De större bolag som hittills har valt att förhandla direkt med Hyresgästföreningen är Stena Fastigheter, Trianon och Lifra. Nu återstår hyresförhandling för cirka 8000 av de lägenheter som fortfarande omfattas av strandningen.

– Eftersom alla lägenheter förhandlas var för sig kommer det att ta uppemot en månad innan berörda hyresgäster får information om vilken hyra som gäller för just deras lägenhet. Det är bra att vi äntligen har nått en uppgörelse och vi hoppas att även hyror för resterande fastigheter kommer att kunna förhandlas inom kort, säger Thomas Lindgren, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, 010-459 23 30
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15