Framgångsrikt år för Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen Region Mitt hade sitt årsmöte i helgen i Örebro. Ett 70-tal ombud från regionens fyra län var samlade. På mötet valdes en ny regionstyrelse: Helena Frisk, Karlskoga står kvar som ordförande. Övriga ledamöter är Marianne Svensson, Karlskoga, Eva Sten, Örebro, Pekka Ovaska, Falun, Katharina Sjöström, Mora, Kim Jansson, Mariefred, Lotta Larsson, Flen, Anders Hördin, Katrineholm och Per Sjöholm, Karlstad.

Det gångna årets verksamhet har varit framgångsrik, kunde regionordförande Helena Frisk konstatera. Regionen har ökat medlemsantalet med nästan 200 och vi samlar nu 63.218 hyresgäster i Värmland, Dalarna, Sörmland och Örebro län. Vi har gett hyresjuridiskt stöd till cirka 2.000 medlemmar och vi har lyckats hålla igen hyreskraven.

Årsmötet antog ett uttalande som slog fast att det behöver byggas många fler hyresrätter, som är den boendeform som de flesta kan efterfråga. Samhället har ett ansvar för bostadsförsörjningen och får inte överge de grupper som inte har de ekonomiska förutsättningarna att köpa sin bostad. I det antagna uttalandet uttryckte årsmötet bland annat att de tycker att det finns en övertro på marknaden och skriver: ”‘marknaden’ har aldrig ensam löst stora samhällsfrågor, och ‘marknaden’ kommer heller inte att lösa bostadsbristen”. Samtidigt som den nuvarande bostadspolitiken kallas ”urusel” lovar Hyresgästföreningen i region Mitt att under 2017 satsa extra kraft på att visa på orättvisor och utsatthet på bostadsmarknaden och ge förslag på lösningar.