Vem får bostaden efter skilsmässan?

Vid skilsmässa eller separation är grundregeln att hen som behöver bostaden bäst ska få bo kvar. Är bostaden köpt ska den som tvingas flytta bli kompenserad ekonomiskt. När det gäller en hyresrätt är grundregeln den samma. Hen som behöver den bäst får behålla lägenheten. Men, inte alltid. Ibland uppstår en tvist.

Det spelar ingen större roll vem som står på kontraktet. Finns det minderåriga barn i familjen får det ofta en avgörande betydelse för vem som får behålla lägenheten. Men ibland räcker det inte som skäl.

Hyresgästföreningens jurist Malou Gamborn hjälpte nyligen en familj som valt att gå skilda vägar. I det här fallet var båda parterna överens om vem de ville skulle få den gemensamma lägenheten. Men värden sa nej. När det sammanboende paret under våren 2016 bestämde sig för att separera var de överens om att det var kvinnan och familjens barn som bäst behövde lägenheten på fyra rum och kök. Kontraktet på lägenheten som de bott i tillsammans under många år stod enbart i mannens namn.

Paret har tidigare varit gifta och genomgått en skilsmässa. En tid efter skilsmässan återupptog de relationen och bodde i stället som sambor med de gemensamma barnen.

I början av förra året beslöt paret sig för att gå skilda vägar.

När paret inledningsvis kontaktade hyresvärden och bad att kvinnan skulle få ta över lägenheten sa värden nej med motiveringen att kvinnan hade en mindre skuld som gått vidare till Kronofogden.

Paret tog då kontakt med Hyresgästföreningen som bistod familjen i diskussionerna med värden. Kvinnan tog också kontakt med företaget till vilken hon hade en mindre obetald skuld och fick en avbetalningsplan för att bli skuldfri och för att på sikt bli av med anmärkningen från Kronofogdemyndigheten.

Hyresgästföreningens argumentering för att ge kvinnan och familjens barn rätt till den gemensamma bostaden hjälpte. Värden gick till slut med på att skriva över lägenheten på kvinnan.

- Det känns bra att vi kunde hjälpa familjen och att de som behövde bostaden bäst kan få bo kvar, säger Malou Gamborn.

Vill du veta mer om vad som gäller för bostaden vid skilsmässor och separationer?

Klicka på länken:

www.hemhyra.se/tips/vem-bor-kvar