Akut bostadsbrist i Skåne

Bristen på bostäder i Skåne har aldrig varit så akut som idag. I 29 av länets 33 kommuner råder bostadsbrist. Det visar Hyresgästföreningens rapport - Bostadsbristens landskap – Kalla fakta om folk och hus i Skåne 2016 som släpptes idag.

För att klara befolkningsökningen i Skåne skulle byggtakten nästan behöva fördubblas. Idag byggs cirka 4 000 nya bostäder i Skåne varje år. Behovet är minst 7 000.

- Bostadsbristen har ett högt pris både för individen som drabbas och för samhället. Utan flexibilitet på bostadsmarknaden hämmas regionens tillväxt och möjligheten att utvecklas, säger Anneli Philipson, chef för enhet bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Rapporten är gjord på uppdrag av Hyresgästföreningen och är en sammanställning av statistiska fakta om demografiska förutsättningar, utvecklingen för bostadsbyggandet och behovet av fler bostäder i Skånes samtliga 33 kommuner. Den innehåller också analyser av orsaker och konsekvenser av bostadsbristen.

Kort sammanfattning av innehållet i rapporten:

  • Befolkningstillväxten i sydvästra Skåne har de senaste 15 åren varit nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet.
  • Förutom att tillgången och byggtakten på nya hyresbostäder är för låg är också prisutvecklingen på nyproduktionen väldigt hög. Många av de som behöver en bostad har inte råd och de som har råd tycker inte det är prisvärt.
  • Hyrorna har stigit mer än allt annat och hyran är en tung utgiftspost i många hyresgästers budget. Jämfört med andra boendeformer är boendeutgiften i förhållande till den disponibla inkomsten mycket större för de som bor i hyresrätt jämfört med bostadsrätt och villa.
  • Vart fjärde barn i Skåne som bor i hyreshus lever under bidragsnormen, det vill säga under gränsen för att klara livets nödtorft.
  • Malmö har lägst medelinkomst av de tre storstäderna. Samtidigt är segregationen enorm. 30 procent eller cirka 20 000 barn i Malmö lever i familjer som har mycket låga inkomster. Det kan jämföras med riksgenomsnittet som är 12 procent.
  • I bostadsbristens spår växer antalet människor som tvingas leva med trångboddhet, hemlöshet och misär.

Du kan ta del av hela rapporten i bifogad dokument:

För ytterligare information kontakta Hyresgästföreningen:

Anneli Philipson, chef för enhet bostadspolitik och kommunikation: 0704-71 43 08

Pernilla Berthelot, pressansvarig kommunikatör: 0704-71 43 03