​Manifestation 22 april: Stärk hyresgästernas inflytande vid upprustningar

För många hyresgäster kan en upprustning innebära skillnaden mellan himmel och helvete. Inte nog med att man tvingas lämna sitt hem under upprustningstiden, dessutom kan hyreshöjningen efter en upprustning göra att man inte har möjlighet att flytta tillbaka hem igen. Hyresgästernas möjligheter att påverka upprustningarnas omfattning är ofta alltför små för att ha någon verklig betydelse.

För den som läser lagtexten om vad som gäller vid förbättrings- och ändringsarbeten, det som i dagligt tal kallas för upprustningar, är det lätt att tro att hyresgästerna har lagen på sin sida. Inget kunde vara mer felaktigt. Mellan 2002 och 2014 hade stockholmsregionen 60 procent av alla ärenden i landets hyresnämnder. Av dessa ärenden har fastighetsägaren fått rätt i cirka 99 fall av 100. Just nu driver Hyresgästföreningen region Stockholm 124 kollektiva och enskilda ärenden om förbättringsåtgärder i hyresnämnden och hovrätten trots att utsikterna att få rätt är små.

I hyresnämnden ställs frågan om vad hyresgästerna ”i allmänhet” vill ha åtgärdat, mot fastighetsägarens intresse av att utföra åtgärden. På papperet låter det här bra, men i verkligheten får en fastighetsägare ofta igenom sina önskemål. Nyligen fick en fastighetsägare igenom att klinker i hallen och parkett i sovrum och kök låg i hyresgästernas intresse, vilket de boende bestred. Till ingen nytta. Dessa standardhöjande åtgärder kommer självfallet att påverka de boendes hyra avsevärt.

De ekonomiska motiven för fastighetsägare att rusta upp lägenheter är avsevärda. Med relativt låga investeringar i standardhöjande åtgärder kan fastighetsägaren räkna med att få ut hyror nästan i paritet med nyproduktion. Det finns idag inga lagliga hinder för den här typen av vinstmaximering, snarare tvärtom. Kan fastighetsägaren i hyresnämnden visa på jämförbara nyproducerade lägenheter i närheten med samma standard så hamnar hyran på samma nivå som de nybyggda.

När lagstiftningen senast ändrades 2001 stod det sida upp och sida ned i förarbetena att hyresgästernas intressen måste stärkas. Facit visar att så inte skedde. Nu prövas först om fastighetsägarens föreslagna åtgärder är rimliga och därefter kan samma ärende dyka upp i hyresnämnden för att få hyran prövad. Då nämnden redan godkänt åtgärderna ska det mycket till för att de inte sedan godkänner fastighetsägarens hyreskrav. I och med denna hantering har hyresgästernas lagstadgade besittningsrätt urholkats.

I Boverkets utredning Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar från 2014 konstaterade de att närmare en av fyra flyttar i samband med upprustningar. Hyresgästföreningen i Göteborg gjorde nyligen en undersökning som visade att siffran hade stigit till en av tre. Det finns inga skäl att tro att det skulle vara annorlunda i stockholmsregionen. Vi får dagligen samtal från oroliga hyresgäster som inte vet vad de ska ta sig till om hyran höjs med 50–70 procent. Dessa människor är inte intresserade av klinkers i hall och parkett i köket, de vill kunna bo kvar i en funktionell och fräsch lägenhet. De vill ha inflytande över vilka standardhöjande åtgärder som ska genomföras i deras hem.

Det som skiljer stockholmsregionen från övriga landet är främst mängden av upprustningar. Det har varit cirka 200 fastigheter om året som har rustats upp. Enligt vår analys står 103 000 lägenheter inför upprustningar de kommande åren.

Hållbara upprustningar är på lång sikt en angelägenhet som sträcker sig bortom dagens hyresgäster och hyresvärdar såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt. De behövs för att hela samhället ska fungera. För att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barns uppväxt. Men de behövs också för att nå samhällets miljö- och energieffektiviseringsmål. Hållbara upprustningar säkrar en hållbar tillväxt i ekonomin med fler arbetstillfällen och bidrar till en positiv konjunkturutveckling. Vi behöver bostadsmiljöer där människor känner sig trygga och säkra. Vi kallar det varsam upprustning.

Snart presenteras regeringens utredning Stärkt ställning för hyresgäster. Oavsett vad utredningen innehåller för förslag vore det naturligtvis bra om parterna kunde nå överenskommelser kring processen och inflytandet vid upprustningar. Av det skälet kommer Hyresgästföreningen region Stockholm nu att erbjuda regionens fastighetsägare möjligheten till varsamma upprustningar genom samrådsavtal. Vi är övertygade om att det är något som långsiktigt stärker bostadsbolagens relation med sina nuvarande och framtida hyresgäster och därmed bolagens varumärken.

Men avtalsvägen kommer tyvärr inte att räcka. Hyresgästföreningen menar att det behövs en betydligt kraftfullare lagstiftning som skyddar hyresgästerna från standardhöjande ingrepp i deras hem som de inte önskar. Det behövs också en lagstiftning som tvingar fastighetsägarna att samråda med de boende.

Kom till vår manifestation på lördag 22 april kl 12−15 på Norra Latins skolgård, Stockholm

Talare:
Irene Molina – bostadsforskare och professor i kulturgeografi
Simon Safari – ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Leif Nysmed (S) − riksdagsledamot
Sara Öhman − medlem i samrådsgrupp, Valla torg
Hans Paxal – hyresgäst i Rikshem, Uppsala

Musik:
Johan Johansson, Ellinor Brolin och Ola Aurell

För mer information, kontakta:
Simon Safari
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 6150

Gunnel Cirverius
pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 0884