Lutande toalett är ingen skitsak

Den hyresgäst boende i Enköpingstrakten som under en längre tid påtalat svåra brister i sitt boende, särskilt i toalett och duschutrymme, där golv och toalett lutar, har nu fått upprättelse.

Fastighetsägaren och hyresgästen har under 2016 varit inblandade i tvist, där man yrkade åtgärder och förlikats i ärendet. Trots överenskommelse inför Hyresnämnden har hyresvärden inte följt sina åtaganden i förlikningen.

Hyresnämnden har nu fattat ett beslut i ärendet och ålägger hyresvärden att åtgärda bristerna i boendet. Beslutet är förenat med ett vite om 50 000 kr.

- Jag tycker att det är skitviktigt att sanitetsutrymmena fungerar på ett tillfredställande sätt

säger Håkan Forsman, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. Att beslutet är förenat med vite visar att även Hyresnämnden tycker att det är viktigt.