Rättvisa hyror i Trelleborg genom ny hyresmodell

Tillsammans med Trelleborgshem har Hyresgästföreningen tagit fram en ny modell för hyressättningen för Trelleborgshems lägenheter. Målet med överenskommelsen är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet.

– Den systematiska hyressättningen genom Trelleborgsmodellen utgår från de lokala förutsättningarna i Trelleborg. Det har varit ett stort och genomgående arbete och vi är glada att det nu äntligen är klart, säger Mikael Grönvall, förhandlare på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Justeringarna efter den nya modellen kommer att träda i kraft den 1 juni i år för Trelleborgshems hyresgäster. Vissa hyresgäster kommer att få en höjd hyra och vissa en sänkt hyra.

I de fall hyran höjs så sker justering från och med den 1 juni 2017 med ett maxbelopp på 250 kronor per månad. I de fall hyran sänks så sker justering från och med 1 januari 2018 med ett maxbelopp på 250 kronor per månad.

Vilken hyra varje enskild lägenhet får från den 1 juni blir klart under våren när alla beräkningar har genomförts.

Den viktigaste faktorn vid hyressättningen är lägenhetens standard och storlek. En annan viktig faktor är fastighetens och utemiljöns standard. Även det geografiska läget kommer att påverka hyran.

För mer information, kontakta:
Mikael Grönvall, förhandlare, 010-459 23 20
Sara Wallmark, förhandlare, 010-459 23 39
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15