Årets hyror klara för 24 000 hushåll i Göteborg

2017 års hyror är klara för Bostadsbolagets hyresgäster i Göteborg. Uppgörelsen mellan bolaget och Hyresgästföreningen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 0.65 procent från 1 mars i år.

Den nya högre hyran gäller alltså från 1 mars i år och det innebär att hyresgästerna får betala höjningen för mars och april retroaktivt, alltså i efterskott, på maj månads hyresavi.

För de hyresgäster som får den genomsnittliga hyreshöjningen innebär det cirka 32 kronor mer i månaden för en lägenhet som i dag kostar 5 000 kronor. I några fastigheter höjs hyran något mer och i andra något mindre beroende på skillnader i standard och kvalitet mellan olika bostadsområden.

När förhandlingarna inleddes ville Bostadsbolaget höja hyran med 1,2 procent i genomsnitt.

  • Årets förhandlingar har kännetecknats av ett hårt förhandlingsklimat, säger Tony Petrov, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen. Återigen har vi konstaterat att Bostadsbolaget har en stark finansiell ställning så vår målsättning är och har varit att också hyresgästerna ska få ta del av det goda ekonomiska läget.

Bostadsbolaget har drygt 24 000 lägenheter i Göteborg.

Vill du veta mer välkommen att kontakta: Tony Petrov 010 459 24 52