Mariehus fastighetsköp borde få konsekvenser

Kommunägda Mariehus köp av de två centrala fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 har fått omfattande kritik. Det faktum att bolagets externa revisor anser att ansvariga politiker i bolagsstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet får Hyresgästföreningen att ännu en gång reagera.

– Detta är en unik situation. Att politiska motståndare riktar kritik mot varandra av ideologiska skäl är vanligt. Men nu menar den oberoende externa revisorn att delar av styrelsen gjort felbedömningar som kan ha varit till skada för bolaget. Det är synnerligen allvarligt, säger Fredrik Marcusson som är förtroendevald för Hyresgästföreningen i Mariestad.

Fredrik Marcusson poängterar att Hyresgästföreningen redan i tidigt skede hörde till dem som kritiserade affären. Enligt honom får den konsekvenser för hyresgästerna i Mariehus.

– Om bolagets ekonomi försämras, då drabbas också hyresgästerna negativt. Att ledamöter i en bolagsstyrelse genom en fastighetsaffär medvetet försämrar bolagets ekonomi och utsätter hyresgästerna för en ekonomisk risk är fullständigt oacceptabelt.

Nu är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om framtiden för de styrelseledamöter som den externa revisorn pekat ut.

– När frågan om ansvarsfrihet tas vidare till kommunfullmäktige förväntar vi oss att den församlingen tar ansvar och gör vad som är rätt för Mariehus och dess hyresgäster. Styrelsens agerande borde rimligtvis få konsekvenser, säger Fredrik Marcusson.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Fredrik Marcusson, förtroendevald
070 – 657 16 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41