Boendeavtal ska öka hyresgästernas trygghet

Med en ny överenskommelse för ökat boinflytande vill Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Uppsalahem AB öka hyresgästernas trygghet, inflytande och trivsel.

” Med det nya boendeinflytandeavtalet visar Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta och Uppsalahem AB att vi kan samarbeta för att skapa nya mötesplatser för de boende hos Uppsalahem. Vi arbetar intensivt för att skapa projekt där vi tillsammans strävar mot mål som trygghet och gemenskap i alla Uppsalas stadsdelar.” säger Jens Nilsson, orförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta

Med det nya boinflytandeavtalet vill parterna fånga upp hyresgästernas engagemang och ge fler möjlighet att vara med att utveckla sitt boende och bostadsområde. Ansvaret för inflytandefrågorna flyttas närmare hyresgästerna och därmed får de större möjlighet att tycka till om sitt boende. Hyresgästerna garanteras också bättre information om underhållsplaner och planerade förändringar i Uppsalahems bostadsområden.

Hyresgästföreningen kommer med hjälp av överenskommelsen att erbjuda fler aktiviteter som ökar hyresgästernas inflytande, som t.ex. bostadsmöten och trygghetsvandringar. Arbetet kommer också att vara inriktat på att skapa varaktigt engagemang genom att Hyresgästföreningen organiserar grupper av hyresgäster som vill jobba för att förbättra sitt boende.

Processen med att utveckla detta avtal har fungerar väldigt bra och gått väldigt snabbt. Min mening är att det är ett bra avtal som tydliggör vårt viktiga samarbete och gemensamma mål i att skapa trygghet för de boende och i bostadsområdena.” säger Stefan Sandberg, vd, Uppsalahem

Kontaktpersoner:

Jens Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta 073-6430085

Stefan Sandberg, VD, Uppsalahem AB 018-7273401