Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 9 mars 2011

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    252

Antal lägenheter med yrkande               641 183

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,46%

Antal företag med överenskommen hyra  211

Antal lgh med överenskommen hyra        599 14

Vägd hyresförändring för dessa               2,19%

Vägd hyresförändring helår                     2,04%


* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun


I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 9 mars.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43