Hyresöverenskommelse klar med Familjebostäder i Göteborg

Årets hyror är klara hos Familjebostäder i Göteborg. Från 1 april i år höjs hyran med mellan 0-1,5 procent.

Hyresgästföreningen och Familjebostäder har enats om en höjning på tre olika nivåer som varierar mellan 0 och 1,5 procent. Att höjningen varierar beror på skillnader i standard och kvalitet i Familjebostäders olika bostadsområden.

Höjningen gäller från 1 april i år. Någon retroaktiv hyra, alltså hyreshöjning i efterskott, kommer inte att tas ut för årets första tre månader.

När förhandlingarna inleddes ville Familjebostäder höja hyran med upp till 2 procent från 1 januari i år.

Familjebostäder har omkring 18 500 lägenheter i Göteborg, Uppgörelsen med bolaget om årets hyror är den första som tecknats med de allmännyttiga bolagen i Göteborg. I övriga tre bolag, Bostadsbolaget, Poseidon och Gårdstensbostäder, pågår fortfarande förhandlingarna.

Vill du veta mer välkommen att kontakta: förhandlingsledare Sofi Bringsoniou 0703-56 67 85