Rekordhögt hyreskrav från Uppsalahem

Uppsalahem vill dubblera hyran i samband med renoveringarna i bostadsområdet Blåklinten i Sala Backe i Uppsala. Bolaget motiverar sitt skyhöga krav främst med hänvisning till andra aktörers hyror.

Den hyreshöjning som Uppsalahem begär skulle innebära en hyreshöjning på cirka 100 procent. Det betyder att en trerummare på 71 kvm skulle höjas från ca 5500 kr/månad till ca 10 200 kr/månad. Då tillkommer kostnaden för vatten och om du har uteplats, ytterligare 300 kr/månad vilket tidigare har ingått i hyran. Att låta hyresgästerna välja mellan olika renoveringsnivåer och därmed också olika nivåer på ny hyra har Uppsalahem inte visat något intresse för.

- Hyresgästföreningen anser att bolagets hyreskrav är oskäligt. Vi vet att var tredje hushåll riskerar att behöva flytta redan om hyran höjs med 50 procent. En höjning på yrkade nivåer skulle förstås slå ännu hårdare. Frågan är vart alla ska ta vägen när de inte längre har råd att bo kvar? Vad händer när området de tvingats flytta till också behöver renoveras? Vad händer när det inte längre finns några orenoverade områden kvar att flytta till? Så här kan utvecklingen naturligtvis inte få fortsätta om vi vill skapa ett integrerat samhälle där alla människors grundläggande behov av ett eget tryggt hem och inflytande över sin situation tillgodoses. Vi kan inte ha familjer som gång på gång rycks bort från sina hem, och barn som med jämna mellanrum tvingas byta skola och kompisar. Vi ser nödvändigheten av ett alternativ med noll procents hyreshöjning och utmanar nu Uppsalahem att komma dit. Vi förväntar oss av Uppsalahem att man har ett perspektiv där renoveringar ska ske ur ett långsiktigt perspektiv både utifrån ett rent fastighetstekniskt perspektiv men också utifrån hyresgästernas. Tyder de första kalkylerna på att hyran måste höjas med 100 % då måste man helt enkelt tänka om, då måste man pröva andra sätt. Det är det enda rimliga utifrån ett allmännyttigt perspektiv! säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.


Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare, 010-45 913 53, 0727-14 58 16