Bostadspolitisk paneldebatt på Brofästet

Hyresgästföreningen i Kalmar-Torsås-Öland ordnar bostadspolitisk paneldebatt med ungdomspartierna. Debatten hålls den 23 mars på Brofästet.

I samband med sitt årsmöte anordnar Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland en paneldebatt, där alla de riksdagsrepresenterade ungdomspartierna är inbjudna för att diskutera bostadspolitik.

Bostadsbristen är stor i Kalmar län och bostadspolitik är en mycket aktuell fråga. Bostadsbristen är inte minst kännbar för unga vuxna som i dag har svårt att hitta någonstans att bo, vilket leder till att fler tvingas acceptera osäkra hyreskontrakt eller inte kan flytta hemifrån.

Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland har länge arbetat för att den bostadspolitiska frågan ska komma upp på den politiska dagordningen och för att det ska byggas fler bostäder. Föreningen ser därför fram emot att lyssna på vad ungdomspartierna tycker i ämnet.

Representanterna för de partier som hittills tackat ja är följande:
CUF           Henning Håkansson
GU             Alexander Franzén
LUF           Representant ifrån LUF:s Nybro sektion
SDU          Niklas Nyström
SSU          Tove Jansson
UV             Richard Deichmann

Moderator för paneldebatten är Sara Anderberg, boendechef och kommunikationschef på Hyresgästföreningen.

Plats: konferenssalen Kung Bore på Brofästet.
Tid: den 23 mars klockan 18.45

Lokal media välkomnas att bevaka debatten.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Liffner, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen.
Telefon: 010-459 21 26
E-post: anders.liffner@hyresgastforeningen.se