Gavlegårdarna vägrar hyresgäster byte av lägenhet på felaktiga grunder

Boende hos Gavlegårdarna vägras byte av bostad, ett kedjebyte i tre led. De faktum att det finns beaktansvärda skäl till bytet då en av de boende har MS och därför inte längre kan ta sig upp till ovanvåningen är inget som Gavlegårdarna tar hänsyn till. Istället väljer man att hänvisa till att bytet inte går att göras så som hyresgästerna vill och att det föreligger ett fall av prisdumpning. Gavlegårdarna vill inte ompröva beslutet utan hänvisar de boende till Hyresnämnden.

- Det är fel, säger Hyresgästföreningens jurist Anna Hallberg. Det finns inget som hindrar Gavlegårdarna att ompröva ärendet på nytt. Beslutet är uppenbart felaktigt av flera orsaker. Man har motiverat avslaget med att det rör sig om ett trepartsbyte där hyresgästen får en bostadsrätt. Dels är byten i flera led tillåtna enligt lag och det finns inget som hindrar att man byter till sig en villa eller en bostadsrätt. Här handlar det inte ens om en bostadsrätt utan ett friköpt radhus. Gavlegårdarna ger även uttryck för att det skulle vara ett fall av prisdumpning. Det stämmer inte heller då köpesumman ligger långt över utgångspriset.

Det bör även att understrykas att de övriga i byteskedjan, enligt lag, har så pass starka skäl att samtycke till lägenhetsbyten ska ges.

De boende förbereder nu att, med stöd av Hyresgästföreningen, vända sig till Hyresnämnden.

- Vi hoppas naturligtvis på att Gavlegårdarna ska ompröva beslutet. Det känns bisarrt att behöva gå till domstol för att få dem att följa lagen. Gavlegårdarna säger sig också misstänka att det förekommit svarta pengar. Misstänker de brott ska de göra en polisanmälan. Beskyllningen är kränkande, säger Lasse Nilsson, en av de boende.