​Nya hyror hos Fristadbostäder efter medling

Nu har de lokala parterna, Fristadbostäder AB och Hyresgästföreningen, enats om att anta ett medlingsbud om hyrorna. Hyrorna höjs med 1,63 procent från den 1 maj 2017.

I slutet av februari valde Fristadsbostäder att söka medling i förhandlingarna då de lokala parterna inte kunde enas lokalt. Fristadbostäder sa sig behöva höja med sitt yrkande, det vill säga med 2,76 procent. Hyresgästföreningens motkrav var på 0,96 procent. Bolaget har i förhandlingarna framhållit att det under kommande år blir tuffare att få ihop ekonomin. Bland annat för att kunna klara av att genomföra planerade underhållsprojekt. Även stigande kommunala taxor, främst rörande el, slår hårt mot bolaget. Hyresgästföreningen menar att omvärldsförutsättningarna med det rådande ränteläget ger företaget bra förutsättningar att göra mer av sina befintliga resurser.

– Det ekonomiska läget talar för måttliga hyreshöjningar. Vi förstår att det finns ett underhållsbehov men menar att Fristadsbostäder har goda förutsättningar att göra mer av befintliga resurser för underhåll. Inte minst genom att hyresgästerna under ett par år i följd redan fått högre höjningar än genomsnittet, till stor del på grund av att företaget ska klara underhållssituationen. Vårt bud i år är rimligt med detta som bakgrund, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 787 kronor i månaden innebär uppgörelsen en hyreshöjning med 74 kronor i månaden från den 1 maj.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 0702 12 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41