Låg hyreshöjning i Arvika

Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats om en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Samtidigt flaggar Arvika Fastighets AB för kommande högre hyreshöjningar till följd av renoveringsbehov, något som Hyresgästföreningen är kritisk till.

Arvika. Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB har enats i året hyresförhandling, resultatet är en genomsnittlig hyreshöjning på 0,5%. Totalt påverkas ca 2600 lägenheter i Arvika kommun av hyreshöjningen och börjar gälla den 1 april. Hyreshöjningen ligger i linje med snitt hyreshöjningen i Värmland. Utöver årets hyreshöjning kommer justeringen från 2015 års övergång till systematisk hyressättning att fortsätta. Det innebär att vissa lägenheter kommer få en justering av hyran för att anpassas till det nya systemet, spannet på justeringen ligger mellan 0-5%.  

- Vi är nöjda med överenskommelsen, den är låg och ligger i linje med andra överenskommelser i Värmland. Det råder goda förutsättningarna för fastighetsbolagen och det är bra att hyresgästerna får ta del av det genom en låg överenskommelse, säger Marie Engström Förhandlare Hyresgästföreningen.

Under årets hyresförhandlingar har Arvika Fastighets AB flaggat för att de i framtiden vill fortsätta genomföra  renoveringar och moderniseringar av sina fastigheter. För att bekosta renoveringarna vill bolaget höja hyrorna ytterligare. Hyresgästföreningen är kritisk till förslaget och anser att hyrorna inte ska behöva höjas mer än normalt. Föreningen lyfter fram företagets goda ekonomi som en anledning till att en hög hyreshöjning inte ska behövas för att kunna renovera.

- Bolaget har en god ekonomi och det ska komma hyresgästerna till godo. Det är bra att de vill Renovera sina fastigheter, men vi ser ingen anledning till att höja hyresgästernas hyror mer än normalt för att Arvika Fastighets AB ska kunna bekosta renoveringarna. Som det ser ut idag har bolaget redan råd med renoveringarna, säger Marie Engström

Kontaktperson:
Marie Engström
Förhandlare
010-4591527

Faktaruta: Systematisk hyressättning (Poängen)

Systematisk hyressättning syftar till att skapa transparent, trygg och rättvis hyressättning för hyresgästerna. Syftet är att hyran ska återspegla hyresgästernas värdering av bostaden i enighet med bruksvärdet ”En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel.[1]Modellerna för systematisk hyressättning bygger på ett poängsystem som utgår från hyresgästernas generella värderingar av olika lägenheters och bostadsområdens kvalitéer och egenskaper. Vad hyresgästerna värderar har undersöks genom enkäter och undersökningar och är unika för varje ort.

[1] http://www.hyresnamnden.se/Skalig-hyra/Bruksvarde/